Подробнее : http://starosheshminskoe-sp.ru/novosti/104-besplatnoe-tsifrovoe-efirnoe-televidenie